10 asekuranckich przykazań MA-88 

1. Poglądy wyrażone w artykułach (oraz w komiksach i fanfikach) są wyłączną własnością autorów. 

2. Co za tym idzie, redakcja niekoniecznie podziela te poglądy, być może nie zgadza się z wieloma, a niektóre nawet potępia. 

3. Co za tym idzie, pełną odpowiedzialność za treści zawarte w MA-88 ponoszą ich autorzy. 

4. Co za tym idzie, redakcja MA-88 nie ponosi odpowiedzialności za krzywdy doznane przez autorów wskutek publikacji ich artykułów (oraz komiksów i fanfików). 

5. MA-88 jest wydawnictwem niedochodowym, rozpowszechnianym po kosztach produkcji. 

6. Co za tym idzie, autorzy artykułów (oraz komiksów i fanfików) nie powinni spodziewać się po ich publikacji żadnych profitów, z wyjątkiem ewentualnej wiecznej sławy i szacunku. 

7. Redakcja MA-88 zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich przysłanych materiałów (włącznie z listami od wielbicieli i anonimowymi pogróżkami), a także ich skracania i redagowania, chyba że autor wyraźnie zaznaczy, że nie pozwala na takie praktyki. 

8. Redakcja nie obiecuje wykorzystania wszystkich przysłanych materiałów, oraz nie odsyła materiałów nie zamówionych. 

9. MA-88 to fanzin dla dojrzałych fanów. 

10. Co za tym idzie, redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane czytaniem go przez osoby niedojrzałe.